Logowanie / rejestracja

Aktualizacja wprowadza poprawki dla zwiększenia dostępności aplikacji dla osób z niepełnosprawnościami oraz wygody użytkowania.

Lista zmian

  • Zastosowano maski w polach kodu pocztowego i NIP w celu ułatwienia wprowadzania danych (automatyczne dopasowanie do schematu 00-000 i weryfikacja długości tekstu).
  • Zwiększono widoczność przycisku Wstecz w formularzu rejestracji.
  • Dodano podgląd wymagań bezpieczeństwa hasła w czasie rzeczywistym, poprawiając tym samym użyteczność aplikacji. Formularz weryfikuje poprawność danego pola od razu po zakończeniu wprowadzania w nim danych.
  • Zastąpiono ikonę pokaż/ukryj hasło przyciskiem tekstowym, co zwiększa czytelność.

Sukcesywnie wprowadzamy również poprawki bezpieczeństwa API.

Wszystko to jest możliwe dzięki bardzo zaangażowanemu zespołowi wolontariuszy, do których serdecznie Cię zapraszam. Szczegóły na stronie stowarzyszenia: sec.org.pl/wolontariat.

Podgląd przycisku "wstecz" po zmianie

Podgląd wymagań dotyczących hasła