Logowanie / rejestracja

Z przyjemnością ogłaszamy najnowszą aktualizację naszej aplikacji, która wprowadza szereg znaczących zmian mających na celu poprawę wydajności i bezpieczeństwa. Otrzymujemy sygnały o nieprawidłowo działających funkcjach, które zostaną poprawione w kolejnych aktualizacjach, dlatego prosimy o cierpliwość.

Sesja użytkownika jest teraz oparta na unikalnym identyfikatorze sesji przechowywanym w plikach cookie oraz bazie danych, co zapewnia bezpieczeństwo i umożliwia automatyczne wylogowanie użytkownika po upływie określonego czasu. Użytkownik zostaje automatycznie wylogowany przy przekroczeniu tego czasu podczas kolejnej interakcji z interfejsem użytkownika. Interakcja przez dodanie, edycję lub usunięcie dowolnej pozycji powoduje przedłużenie czasu sesji.

Wprowadzenie nowego systemu obsługi sesji pozwoliło na wyeliminowanie błędu, który spowalniał aplikację podczas logowania. Dodatkowo sesje przechowywane w bazie danych są automatycznie usuwane po upływie ich czasu wygaśnięcia, co zapobiega niepotrzebnemu obciążeniu bazy danych i gromadzeniu zbędnych informacji.

Zapraszamy do przetestowania (i zgłaszania uwag): app.uepik.ngo