Logowanie / rejestracja

Jakie zestawienia są wymagane?

Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów w najprotszej wersji zawiera od 2 do 4 dokumentów. O tym, które zestawienia są wymagane i jak należy je wypełniać, piszemy w poradniku: Z czego składa się UEPiK w NGO?. Dla większości mniejszych organizacji z pewnością wystarczą zestawienia finansowe (przychodów i kosztów, przepływów finansowych).

Jakie dokumenty wygenerujesz w aplikacji?

Aplikacja uepik.ngo umożliwia darmowe generowanie dokumentów zgodnych z rozporządzeniem:

  • zestawienie przychodów i kosztów
  • zestawienie przepływów finansowych
  • karty przychodów pracownika

Możliwość wygenerowania dokumentów znajduje się w zakładce raporty ↗. Dane zaciągają się automatycznie na podstawie szczegółowych informacji o transakcjach przychodowych i kosztowych.

Pracujemy nad udostępnieniem modułu środków trwałych, a tym samym możliwości generowania wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Czy raporty są zgodne z rozporządzeniem?

Zestawienie przychodów i kosztów oraz zestawienie przepływów finansowych są zgodne z wzorami, tj. załącznikami nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 października 2018 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów […]. Mają taki sam układ i zawierają identyczne dane.

Załączniki do rozporządzenia nie obejmują jednak karty przychodów pracownika i wykazu środków trwałych. Rozporządzenie określa, jakie dane należy w nich uwzględnić (odpowiednio § 3 ust. 2 i § 4) i wszystkie wymagane dane są w nich zawarte.