Zgłoszenie lub rezygnacja z UEPiK (terminy, wzory dokumentów)

Uproszczona ewidencja krok po kroku

Sprawdź, czy organizacja spełnia warunki uprawniające do prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów.

Zorganizuj zebranie organu zatwierdzającego w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

W zależności od podziału kompetencji w statucie Twojej organizacji może to być m.in. walne zebranie, rada nadzorcza, zarząd czy fundator.

Organ zatwierdzający podejmuje uchwałę w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów.

Pamiętaj o odpowiednim udokumentowaniu zebrania – sporządź protokół obejmujący jego przebieg i listę obecności.

Wyślij zawiadomienie do naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

Terminy

Zgłoszenie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów

Organizacja pozarządowa rozpoczynająca działalność w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności informuje naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.

Organizacja, która zdecydowała się na prowadzenie uproszczonej ewidencji w 2024 r. informuje naczelnika urzędu skarbowego do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym rozpoczyna prowadzenie ewidencji (tj. do 31 stycznia 2024).

Rezygnacja z prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów

Organizacja, która rezygnuje z prowadzenia UEPiK lub jest zobowiązana do rezygnacji z powodu niespełniania warunków – w terminie 14 dni od końca ostatniego miesiąca roku podatkowego (tj. do 14 stycznia 2024).

Wzory dokumentów

Aby ułatwić organizacjom pozarządowym przejście przez formalności związane z UEPiK, przygotowaliśmy wzory gotowych dokumentów do pobrania. Pamiętaj, aby do uchwały przygotować odpowiedni protokół i listę obecności.

Wzór uchwały w sprawie prowadzenia UEPiK

Wzór zawiadomienia do urzędu skarbowego

Jeśli uważasz, że ta treść jest wartościowa, prosimy – udostępnij ją: